GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare organizează la sediul instituţiei din Bd. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, Bucureşti, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul Direcției Juridice- Serviciul Legislație:
– Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – ID 202215 – A.N.P.C. – Direcția Juridică – Serviciul Legislație
– Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – ID 573740 – A.N.P.C. – Direcția Juridică – Serviciul Legislație
– Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – ID 573741 – A.N.P.C. – Direcția Juridică – Serviciul Legislație

Sari la conținut