GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Brașov), organizează concurs de recrutare în data de 13 iulie 2022, ora 11:00 – proba scrisă, iar interviul va fi susținut într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul din Brașov, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.12, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, OUG nr.109/2021 privind echivalarea funcțiilor publice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor
publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de executie vacante de:

  • 1 post comisar clasa I, grad profesional superior (ID post 537169) la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor HARGHITA
  • 1 post comisar clasa I, grad profesional superior (ID posturi: 369857) la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor ALBA
  • 1 post comisar clasa I, grad profesional debutant (ID posturi: 370601) la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Covasna

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Proba scrisă se va desfăşura la sediul CRPC Regiunea Centru (Brașov) din str.Al.I.Cuza, nr.12, localitatea Brașov în data de 13 iulie 2022, ora 11.

Sari la conținut