Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Brașov organizează concurs în data de 16 IUNIE 2022, ora 11.00

Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Brașov organizează concurs în data de 16 IUNIE 2022, ora 11.00 (proba scrisă) şi 22 IUNIE 2022, ora 10 (interviul) pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante din cadrul institutiei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- 1 post – Consilier gr.I A din cadrul CRPC Regiunea Centru (Brașov)- CJPC
Alba
- 1 post Consilier gr.I A din cadrul CRPC Regiunea Centru (Brașov)- CJPC
Brașov
- 1 post Consilier gr.I A din cadrul CRPC Regiunea Centru (Brașov)- CJPC
Covasna
- 1 post Consilier gr.I A din cadrul CRPC Regiunea Centru (Brașov)- CJPC
Harghita
- 1 post Consilier gr.I A din cadrul CRPC Regiunea Centru (Brașov)- CJPC
Mureș
- 1 post Consilier gr.I A din cadrul CRPC Regiunea Centru (Brașov)- CJPC
Sibiu

ANUNT SITE SI SEDIU

OPIS DOCUMENTE CONCURS

CERERE - DOMNULE COMISAR ȘEF

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut