Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Brașov organizează concurs în data de 26 iulie 2022, ora 11.00

Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Brașov organizează concurs în data de 26 iulie 2022, ora 11.00

Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Brașov organizează concurs în data de 26 iulie 2022, ora 11.00 (proba scrisă) iar interviul se susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante din cadrul institutiei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- 1 post – Consilier gr.I A din cadrul CRPC Regiunea Centru (Brașov)- Compartiment analize si sinteze
- 1 post Consilier gr.I A din cadrul CRPC Regiunea Centru (Brașov)- CJPC Covasna
- 1 post Consilier gr.I A din cadrul CRPC Regiunea Centru (Brașov)- CJPC Harghita

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut