GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iași) organizează concurs în data 12.08.2022 – ora 10 (proba scrisă), în conformitate cu prevederile art. 618, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, în vederea ocupării funcției publice
de execuție vacantă:
– comisar clasa I, grad profesional debutant din cadrul Comisariatului pentru Protecția Suceava – 1 post

Proba scrisă se va desfășura în data de 12.08.2022, ora 10.00 la sediul C.R.P.C. Regiunea Nord-Est (Iaşi), str. Toma Cozma nr. 11, Iaşi. Interviul va fi susţinut într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Sari la conținut