Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord Vest Cluj organizează concurs în data de 21.06.2022, ora 10.00 (proba scrisă)şi 27.06.2022,ora 10 (interviul), pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord Vest Cluj organizează concurs în data de 21.06.2022, ora 10.00 (proba scrisă)şi 27.06.2022,ora 10 (interviul), pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante din cadrul C.R.P.C- R.N.V.Cluj , în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,si prevederile O.UG.57/2019 privind Codul administrativ, art 554,

Microsoft Word - OPIS documente inscriere la concurs 2021

formular de inscriere

ANUNT CONTRAC.

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut