Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia (Ploiesti ) organizează concurs în data de 23.05.2023 , ora 10.00

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor  Regiunea Sud Muntenia (Ploiesti )  organizează concurs în data de 23.05.2023 , ora 10.00 (proba scrisă), iar interviul intr-un  termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante din cadrul C.R.P.C- R.S.M (Ploiesti), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează :

  • Consilier I A –  1 post  C.J.P.C Prahova, cu atributii de secretariat
  • Consilier I A –  1 post  C.J.P.C Teleorman , cu atributii de secretariat
  • Consilier gr.II  –1 post  CJPC Călărasi, cu atributii de secretariat
  • Consilier I A    - 1 post CJ.P.C Dâmbovita, cu atributii de secretariat

Condiţiile specifice pentru consilier IA  obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalenta,
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 6 ani si 6 luni ;

Condiţiile specifice pentru consilier  gr.II/obligatorii/prevăzute in fisa postului

  • Studii universitare de licentă  absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă
  • Vechimea in specialitatea studiilor minimul 6 luni

 

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut