[gtranslate]

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisia Europeană a publicat două inițiațive legislative care derivă din Planul de acțiune pentru economia circulară și Noua agendă privind consumatorii.

Aceste inițiative vin să completeze măsurile incluse în Pactul Ecologic European (PEE) și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestuia privind economia circulară prin promovarea consumului durabil, respectiv printr-o mai bună informare pentru alegerea de produse și servicii ecologice.

Aceste inițiative se referă la:

  1. 1. Propunerea de Directiva privind fundamentarea și comunicarea mențiunii explicite de ecologic (Green Claims)

Obiectivele principale ale propunerii sunt: (i) creșterea nivelului de protecție a mediului și contribuția la accelerarea tranziției ecologice către o economie circulară, curată și neutră din punct de vedere climatic la nivel UE; (ii) protejarea consumatorilor și a companiilor împotriva ”greenwashing”, respectiv să permită consumatorilor să contribuie la accelerarea tranziției ecologice prin efectuarea de achiziții informate bazate pe mențiuni și etichete ecologice credibile; (iii) îmbunătățirea certitudinii juridice în ceea ce privește mențiunile de ecologic și condiții concurențiale pe piaţa internă, stimularea competitivității operatorilor economici care depun eforturi pentru a spori sustenabilitatea ecologică a produselor și serviciilor lor și creează oportunități de economisire a costurilor pentru astfel de operatori care comercializează transfrontalier.

Propunerea de Directivă poate fi accesată la adresa: Proposal for a Directive on green claims (europa.eu)

  1. 2. Propunerea Directiva privind regulile comune pentru promovarea reparării bunurilor

Noul cadru de reglementare vine în completarea Propunerii de Regulament privind proiectarea ecologică care promovează reparabilitatea produselor încă din faza de producție, respectiv a Propunerii de Directivă privind consolidarea rolului consumatorilor în contextul tranziției ecologice care permite consumatorilor să fie informați cu privire la reparabilitatea și durabilitatea bunurilor în momentul în care decid să le achiziționeze. COM propune promovarea reparabilității bunurilor de la momentul achiziționării pentru a se acoperi întregul ciclu de viață al acestora.

Propunerea de Directivă introduce o modificare a cadrului de reglementare existent privind garanția legală, stabilit prin Directiva privind vânzarea de bunuri. Astfel, noul drept la reparare pentru consumatori se va aplica, atât în cadrul garanției legale, cât și în afara acesteia.

Propunerea de Directivă poate fi accesată la adresa: Proposal for a Directive on common rules promoting the repair of goods | European Commission (europa.eu)

Eventuale sugestii/observații/comentarii pe textele celor două propuneri de Directive vor fi transmise la adresa de e-mail: saep@anpc.ro

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut