Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

CRPC Regiunea Centru Brașov organizează concurs în data de 16 martie 2022 (Consilier I A – 1 post- Compartiment analize și sinteze)

Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Brașov organizează concurs în data de 16 martie 2022, ora 11.00 (proba scrisă) şi 22 martie 2022 (interviul) pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante din cadrul institutiei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr286/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

Model cerere inscriere la concurs
OPIS documente inscriere la concurs

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut