Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

CRPC Regiunea Nord Vest Cluj organizează concurs în data de 10.03.2022 (Consilier I A – la C.J.P.C Maramureş)

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor  Regiunea Nord Vest Cluj  organizează concurs în data de 10.03.2022, ora 10.00 (proba scrisă) pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante din cadrul C.R.P.C- R.N.V.Cluj , în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,si prevederile O.UG.57/2019 privind Codul adminuistrativ,art 554, după cum urmează:

Model cerere inscriere la concurs
OPIS documente inscriere la concurs

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut