Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

[weglot_switcher]

Decizia Curţii de Justiţie a UE la cererea de decizie preliminară privind interpretarea articolului 22 alineatul (1) şi a articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European

În Jurnalul Oficial al UE a fost publicată în data de 6 iulie 2017 decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene la cererea de decizie preliminară privind interpretarea articolului 22 alineatul (1) şi a articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate.

Mai exact, la cererea Curții Federale de Justiție (Bundesgerichtshof), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a trebuit să se pronunțe cu titlu preliminar asupra anumitor chestiuni ridicate într-o cauză introdusă de Uniunea federală germană a organizațiilor de consumatori (Bundesverband der Verbraucherzentralen "- BdV) împotriva companiei Air Berlin pentru includerea în termenii și condițiile generale a unui termen prin care să se perceapă o taxă de manipulare de 25 de euro pentru anularea sau absența unui zbor. În plus, Curtea de Justiție a trebuit să analizeze aplicabilitatea dreptului comunitar al consumatorilor în domeniul transportului aerian pentru a stabili legalitatea practicilor Air Berlin privind afișarea prețurilor pe site-ul său web, deoarece prețurile indicate erau mult mai mici decât cele care urmau să fie efectiv plătit.

Astfel, conform deciziei CJUE, în cauza C‑290/16:

  • Articolul 23 alineatul (1) a treia teză din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate trebuie interpretat în sensul că, la publicarea tarifelor pentru transportul aerian de pasageri, operatorii de transport aeriani trebuie să indice, în mod separat, cuantumurile datorate de clienți cu titlu de taxe, tarife de aeroport și alte tarife, impuneri, tarife suplimentare și comisioane vizate la articolul 23 alineatul (1) a treia teză literele (b)-(d) din acest regulament și, în consecinţă, nu pot include, nici măcar parțial, aceste elemente în tariful pentru transportul aerian de pasageri, prevăzut la articolul 23 alineatul (1) a treia teză litera (a) din regulamentul menţionat.
  • Articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1008/2008 trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca aplicarea unei reglementări naționale de transpunere a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii să poată avea ca rezultat declararea nulității unei clauze cuprinse în condițiile generale de vânzare, care permite să se perceapă tarife de administrare forfetare separate de la clienții care nu s‑au prezentat la un zbor sau care și‑au anulat rezervarea.

Pentru mai multe informaţii despre cauza C-290/16 accesaţi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0290&from=EN

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut