Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Ghiduri realizate de Comisia Europeană aplicabile, începând cu 28 mai 2022, odată cu intrarea în vigoare a Actului normativ național de transpunere a Directivei 2161/2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE

Ghiduri realizate de Comisia Europeană aplicabile, începând cu 28 mai 2022, odată cu intrarea în vigoare a Actului normativ național de transpunere a Directivei 2161/2019 de  modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE şi 2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme
Comisia Europeană a elaborat trei ghiduri privind interpretarea și aplicarea actelor legislative comunitare, ce vor putea fi folosite începând cu 28 mai 2022, odată cu intrarea în vigoare a Actului normativ național de transpunere a Directivei 2161/2019 de  modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE şi 2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme.

Ghidurile pot fi consultate la adresele de mai jos:

- Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1229(05)&from=RO

- Articolului 6a din Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1229(06)&from=RO

- Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1229(04)&from=RO

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut