[gtranslate]

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Hotărâre pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut ”Asociației Pro Consumatori”

Hotărâre pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut ”Asociației Pro Consumatori”

Având în vedere faptul că, Asociația Pro Consumatori recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr.1106/2005 nu a îndeplinit obligaţiile de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea acesteia ca fiind de utilitate publică, precum şi de a publica în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 , cu modificările şi completările
ulterioare.

 în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 , cu modificările şi completările ulterioare,

Consultare, ransmitere propuneri si observatii 10.11.2022 – 17.11.2022 , observatii la cabinet@anpc.ro

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut