Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Informații referitoare la intrarea în procedură de insolvență a companiei aeriene BLUE AIR AVIATION S.A. – numeroși consumatori afectați

În data de 21.03.2023 Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă (Tribunalul București, Secția a VII-a, În materie civilă), a acceptat deschiderea procedurii generale de insolvență a Blue Air Aviation SA (la cererea companiei). Instanța a desemnat în calitate de Administrator Judiciar un consorțiu format din Infinexa Restructuring SPRL (https://infinexa.ro/contact/) și Mușat – Asociații – Restructuring\Insolvency SPRL (https://www.musat.ro/en/contact/) și a stabilit ca termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a datoriilor 25.05.2023. Pentru a încerca recuperarea sumelor plătite pentru bilete, consumatorii trebuie să facă o cerere de admitere a datoriilor, care trebuie trimisă la Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Splaiul Independența, nr. 319L, clădirea B - Sema Parc (Clădirea Bruxelles), sector 6, cu mențiune în solicitarea numărului dosarului – 8307/3/2023.

Cererea în original trebuie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 25.05.2023 și trebuie să fie însoțită de:

  • actele de identitate, în copie, semnate și certificate ca "conform cu originalul" (copie legalizată conformă),
  • documente justificative, in copie, semnate si certificate ca "conform cu originalul" (copie legalizata), bilet electronic, rezervare, dovada platii biletului, informatii primite de la comerciant cu privire la anularea zborurilor, reclamatii trimise comerciantului/altor institutii,
  • dovada achitării taxei judiciare (taxa judiciara de timbru) de 200 RON, în original.

 

Anexat regăsiți un model de cerere în atașament și o traducere brută. Cererea trebuie completată în limba română, versiunea în limba engleză este doar în scop informativ. Impozitul judiciar poate fi platit de consumatorii care au resedinta in Romania la unitatea administrativ-teritoriala locala in care se afla resedinta. Pentru consumatorii care nu au resedinta in Romania, impozitul poate fi platit in contul Primaria Sector 3 Bucuresti.

La efectuarea plății, plătitorul trebuie să specifice:

  • beneficiarul - SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
  •  codul fiscal beneficiar - 4420465,
  • bancă - BNSMB - TREZORERIA SECTOR 3,
  •  IBAN - RO26TREZ70321070203XXXXX,
  • SWIFT – TREZROBU,
  • Plătitorul trebuie să menționeze că plata reprezintă o TAXĂ JUDICIARA TIMBRU – Dosar 8307/3/2023.

 

Cererea și documentele justificative trebuie trimise în două exemplare, unul pentru Tribunal și unul care urmează să fie comunicat de către instanță administratorului judiciar. ! Se vor înregistra doar cererile care au fost trimise conform regulilor către Tribunalul București, în perioada limită și pentru care s-a plătit taxa judiciară. Transmiterea cererii numai administratorului judiciar nu reprezintă echivalentul înregistrării cererii. De asemenea, trimiterea unei plângeri către comerciant sau către autoritățile de protecție a consumatorilor, înainte de deschiderea procedurii de insolvență, nu reprezintă echivalentul unei cereri de admitere a
datoriilor.

Procedura insolvenței este reglementată de legea română, astfel că cererea și toate documentele doveditoare trebuie traduse în limba română și legalizate, dacă este cazul. ! Înregistrarea cererii nu conduce automat la recuperarea valorii datoriei principale, ci și a cheltuielilor judiciare (impozit judiciar, taxe pentru traducere și legalizare). Taxele judiciare trebuie solicitate si indicate in cererea de admitere a creantei, iar chitanțele
trebuie anexate, în copie, semnate și certificate ca "conform cu originalul" (copie legalizată conformă).

Nu există încă informații cu privire la activitățile comerciantului și la șansele reale de a recupera sumele plătite comerciantului, dar probabil, ca și în alte cazuri, șansele sunt destul de mici pentru pasageri.
Informații generale privind etapele procedurii vor fi publicate periodic pe site-ul instanțelor:   https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000001062256&id_inst=3.

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut