GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iaşi) organizează concurs în data de 27.06.2022, ora 11.00 (proba scrisă) iar proba interviu se va susține în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacantă din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iaşi), în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
Denumire post:
– Consilier I A – 1 post – C.J.P.C. Bacău
– Consilier I A – 1 post – C.J.P.C. Neamț
– Consilier I A – 1 post – C.J.P.C. Vaslui
– Consilier I A – 1 post – C.J.P.C. Suceava

Anunt concurs 23.05.2022

formular de inscriere

Nota de informare GDPR

OPIS documente inscriere concurs