Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Proiectul “Consolidarea capacității de reglementare, implementare, evaluare și derulare a activităților de soluționare a litigiilor desfășurate de entități aflate în coordonarea MEEMA și ANPC

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor derulează proiectul “Consolidarea capacității de reglementare, implementare, evaluare și derulare a activităților de soluționare a litigiilor desfășurate de entități aflate în coordonarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor”, Cod SIPOCA 720/MySMIS 2014 129982.
Obiectivul general al proiectului : consolidarea capacitatii MEEMA și a ANPC de reglementare, implementare și evaluare a entităților de soluționare alternativă a litigiilor pe care le coordonează prin asigurarea accesului la soluții extrajudiciare simple, eficiente, rapide și necostisitoare, la nivel național și transfrontalier, care apar în domeniul contractelor de vânzare sau prestare de servicii și care ar trebui sa fie în beneficiul consumatorilor, prin asigurarea unui cadru legislativ optim desfășurării activității. Pentru realizarea obiectivului, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri urmărește, la nivel de reglementare, obținerea următoarelor rezultate de proiect, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și prin consultarea factorilor implicați în domeniul protecției consumatorilor:
  • Metodologia de monitorizare a entitaților SAL și operaționalizarea structurii responsabile cu atribuțiile SAL în cadrul MEEMA,
  • Metodologia de stabilire a sistemului de cooperare dintre entitătile SAL,
  • Metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, atat la nivelul MEEMA, cat si la nivelul ANPC.
De asemenea, se va realiza o platformă electronică la nivelul ANPC care va asigura consumatorilor și comercianților un punct unic pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor online, prin intermediul entităților SAL conectate la aceasta. Sustenabilitatea proiectului va fi realizată de extinderea rezultatelor prin dezvoltarea acestuia pentru alte domenii de competență ale MEEMA și prin promovarea activităților de specializare și perfecționare a competențelor profesionale ale angajaților. Rezultatele proiectului vor avea impact asupra activității MEEMA și ANPC în relaționarea cu cetățenii și mediului de afaceri. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 14 octombrie 2020, dată la care a fost semnat contractul de finanțare nr. 561 în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă . Valoarea totală a proiectului este de 9.142.822 lei din care 7.678.495,07 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

DOCUMENTE: Comunicat SIPOCA 720.doc

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut