Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

[weglot_switcher]

Rezultat la concursul de recrutare pentru ocuparea postulurilor vacante de consilier gr.I A din cadrul C.R.P.C. Regiunea Centru Braşov

REZULTATUL PROBEI INTERVIU La concursul de recrutare pentru ocuparea postulurilor vacante de consilier gr.I A din cadrul C.R.P.C. Regiunea Centru Braşov Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Afisare reultat proba interviu 20.06.2023

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut