[gtranslate]

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Rezultatul final la concursul organizat în data de 16.05.2022, ora 10.00 (proba scrisă), pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de execuție de Consilier debutant – Serviciul de control și supraveghere piață- 1 post și Referent debutant– CJPC Ilfov – 1 post.

Rezultatul final la concursul organizat în data de 16.05.2022, ora 10.00 (proba scrisă), pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de execuție de Consilier debutant - Serviciul de control și supraveghere piață- 1 post și Referent debutant– CJPC Ilfov – 1 post.

Având în vedere prevederile Regulamentului - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Rezultatul final

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut