GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Comisar Șef Adjunct grad II din cadrul
C.J.P.C. Brașov – C.R.P.C. Regiunea Centru (Brașov) – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, din data de 20.06.2022

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura A.N.P.C., bd. Aviatorilor nr. 72, sector 1, București.
 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 23.06.2022, ora 09.00, la sediul A.N.P.C..
 Afişat astăzi, 21.06.2022, ora 14.00 la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Document afisare rezultate proba scrisa 2022 1