GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 24 MAI 2021 PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE REGULAMENTUL-CADRU APROBAT PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 286/2011, PRIVIND STABILIREA PRINCIPIILOR GENERALE DE OCUPARE A UNUI POST VACANT SAU TEMPORAR VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCŢIILOR CONTRACTUALE ŞI A CRITERIILOR DE PROMOVARE ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

REZULTATE PROBA SCRISA 10.12.2021

Sari la conținut