Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Rezultatul probei scrise la Concursul organizat în data de 31 mai 2021 pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante de execuție din cadrul Autorității Naționale Pentru Protecția Consumatorilor.

Rezultatul probei scrise la Concursul organizat în data de 31 mai 2021 pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante de execuție din cadrul Autorității Naționale Pentru Protecția Consumatorilor.

Având în vedere prevederile regulamentul-cadru aprobat prin hotărârea guvernului nr. 286/2011, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare

REZULTATE PROBA SCRISA 31.05.2022

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut