GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Scopul acestei consultări este de a colecta opinii și dovezi de la toate părțile interesate relevante cu privire la aspectele-cheie pe care inițiativa urmărește să le abordeze. Această consultare adoptă o abordare la nivel înalt, concentrându-se pe aspecte generale legate de sustenabilitatea sistemului alimentar.

În contextul „Pactului verde european”, Comisia Europeană a adoptat o strategie denumită „De la fermă la consumator”, care recunoaște legăturile puternice dintre persoanele sănătoase, societățile sănătoase și o planetă sănătoasă și urmărește să abordeze în mod cuprinzător provocările asociate sistemelor alimentare sustenabile. Strategia „De la fermă la consumator” a anunțat o inițiativă pentru o legislație-cadru orizontală, pentru a accelera și a facilita tranziția către sustenabilitate și pentru a se asigura faptul că alimentele introduse pe piața UE devin din ce în ce mai sustenabile. O astfel de intervenție la nivelul UE urmărește să stabilească noi baze pentru viitoarele politici alimentare prin introducerea unor obiective și principii de sustenabilitate bazate pe o abordare integrată a sistemului alimentar.

Publicul țintă este format din cetățeni, operatori economici de toate dimensiunile, inclusiv IMM-uri, și organizații care îi reprezintă, organizații ale consumatorilor, parteneri sociali, ONG-uri, autorități publice de la toate nivelurile de guvernanță, achizitori publici, mediul academic, institute de cercetare, precum și orice alte părți interesate.

Perioadă:

28 aprilie – 21 iulie 2022

Pentru completarea chestionarului dar și pentru a obține mai multe informații despre inițiativa Comisiei, vă rugăm să accesați:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sistemul-alimentar-durabil-al-UE-o-noua-initiativa/public-consultation_ro

Sari la conținut