Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs în data de 06 aprilie 2022

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs în data de 06 aprilie 2022  (proba scrisă) – ora 10.00, iar interviul va fi susținut într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul din Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele posturi :
• Consilier juridic, clasă I, grad profesional superior – Serviciul Juridic – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul juridic;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor;
• Consilier juridic, clasă I, grad profesional principal – Serviciul Juridic – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul juridic;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional principal – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Produse și Servicii Alimentare – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional principal – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Biroul Control Produse și Servicii Metale și Pietre Prețioase – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional asistent – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Biroul Control Produse și Servicii Metale și Pietre Prețioase - 2 posturi
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional asistent – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Compartimentul Analize și Sinteze – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional asistent – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Armonizare Europeană și Parteneriat – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional debutant – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Armonizare Europeană și Parteneriat – 1 post

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut