Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

[weglot_switcher]

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs în data de 06 aprilie 2022

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs în data de 06 aprilie 2022  (proba scrisă) – ora 10.00, iar interviul va fi susținut într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul din Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele posturi :
• Consilier juridic, clasă I, grad profesional superior – Serviciul Juridic – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul juridic;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor;
• Consilier juridic, clasă I, grad profesional principal – Serviciul Juridic – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul juridic;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional principal – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Produse și Servicii Alimentare – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional principal – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Biroul Control Produse și Servicii Metale și Pietre Prețioase – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional asistent – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Biroul Control Produse și Servicii Metale și Pietre Prețioase - 2 posturi
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional asistent – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Compartimentul Analize și Sinteze – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional asistent – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Armonizare Europeană și Parteneriat – 1 post
- condiţiile de participare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;
• Comisar, clasă I, grad profesional debutant – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Armonizare Europeană și Parteneriat – 1 post

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut