Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

[weglot_switcher]

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs în data de 15 decembrie 2022 (proba scrisă) – ora 10.00,

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs în data de 15 decembrie 2022 (proba scrisă) – ora 10.00, iar interviul va fi susținut într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul din Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile articolului unic, alin. (2), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum și cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru următorul post:

➢ Șef Serviciu grad II - Direcția Produse și Servicii Financiare, Bancare și Nebancare - Serviciul Recuperare Creanțe – ID 537669

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut