Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,organizează la sediul instituției din Bd. Aviatorilor nr. 72, sector 1, București, concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice Comisar clasa I, grad profesional debutant – Direcția Produse și Servicii Financiare, Bancare și Nebancare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în conformitate cu prevederile art. IV alin. (2), lit a) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şicompletările ulterioare, organizează la sediul instituției din Bd. Aviatorilor nr. 72, sector
1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată afuncției publice de execuție vacante, de:

➢ Comisar clasa I, grad profesional debutant - Direcția Produse și ServiciiFinanciare, Bancare și Nebancare - Compartimentul Cooperare și Efectuare a Schimbului de Informații cu Statele Membre – ID 537654

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut