Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iași) organizează concurs în data 12.06.2023 – ora 11.00 (proba scrisă),

Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iași) organizează concurs în data 12.06.2023 - ora 11.00 (proba scrisă), în conformitate cu prevederile art. 618, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă:

- comisar clasa I, grad profesional superior din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Botoșani - 1 post

Proba scrisă se va desfășura în data de 12.06.2023, ora 11.00 la sediul C.R.P.C. Regiunea
Nord-Est (Iaşi), str. Toma Cozma nr. 11, etaj 1, Iaşi.
Interviul va fi susţinut într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut