GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la insolventa persoanelor fizice

Având în vedere prevederile:

  • art. 1 alin. (1) i art. 66 ș lit. e) din Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările i completările ulterioare,
  • art. 3 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
  • art. 3 alin. (1) lit. kk) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările i completările ulterioare,
  • art. 45 alin. (1) lit h) din Legea Insolventei Persoanelor Fizice,
  • art. 1 alin. (1) lit. a) i c) din Ordinul 164/30.08.2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societăţile financiare bancare şi nebancare, cu modificările ulterioare
    Referatul nr. 434/27.05.2022 întocmit de Direc ia de Insolventa a Persoanelor Fizice

VIZUALIZARE ORDIN

Afisare 31.05 2022

Transmitere propuneri si observatii 02.06 2022 – 14.06.2022, la adresa de e-mail: cabinet@anpc.ro